Generell info timeplanlegging

Kontakt

 

         Tlf. 69 60 83 73

 

 

NB! Gi beskjed dersom bestilte rom ikke vil bli benyttet, kanskje andre har bruk for det!

 

Hvilke frister gjelder?

Innmelding av grunndata: 16. oktober (vårsemester) - 15. mars (høstsemester)

  

Hva er grunndata?

Grunndata fra avdelingene skal inneholde;

* Klasse, utdanning, trinn osv. 
* Evt. andre klasser, utdanninger, trinn som skal ha felles undervisning
* Fag med emnekode, (som i studieplanen).   
* Navn på lærer(-e)
* Antall timer pr. uke (fordelt på enkelt-/dobbelttimer eller flere timer etter hverandre)
* Antall studenter
* Evt. behov for spesialrom (Inkl. svømmehall)
* Ønsker fra faglærer/spesielle anmerkninger
* Praksisperioder, prosjektperioder, lesedager, eller andre dager rommet ikke benyttes

For at timeplanene skal bli korrekt, må timeplanlegger ha alle grunndata som er nevnt over.  

Skjema for innlevering av grunndata

Teknisk utstyr i rom/auditorier

Ved feil eller mangler av teknisk utstyr i seminar-/undervisningsrom, spesialrom og auditorier, kontakt IT-vakt på 69608050.

Annet utstyr i rom/auditorier

Ved behov av ekstra stoler, bord eller annen assistanse (enn teknisk utstyr) tilknyttet seminar-/undervisningsrom, spesialrom og auditorier så kontakt vaktmestrene på vaktmester-remmen@hiof.no. De vil kun ha henvendelser på telefon (69 60 82 00)  hvis det er høyst nødvendig.