Timeplaner - Avdeling for lærerutdanning

 

Finn din timeplan

Studieprogram

1. klasse (17H)

2. klasse (16H)

3. klasse (15H)

4. klasse (14H)

Masterstudium i spesialpedagogikk

Timeplan

Timeplan

Timeplan

-

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Masterstudium i norsk i skolen

Timeplan

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Timeplan

 -

 -

-

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

Timeplan

 Timeplan

 -

-

Prakatisk-pedagogisk utdanning, deltid yrkesfag

Timeplan

Timeplan

-

-

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn 

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn med Norsk

 -

 -

Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med Matematikk

 -

 -

 Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn med Engelsk

 -

 Timeplan

 Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn med Kroppsøving

-

-

-

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med Kunst og håndverk

 -

 Timeplan

 -

-

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. med RLE

 -

 Timeplan

 -

-

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. med Naturfag

 

 

 

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. med Samfunnsfag

-

-

-

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn med RLE

 -

 Timeplan

Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Kunst og håndverk

 -

 Timeplan

 Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn med Matematikk

 Timeplan

 Timeplan

 Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Engelsk

Timeplan

Timeplan

-

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Fransk

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Kroppsøving

Timeplan

 -

 -

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Naturfag

Timeplan

 Timeplan

 Timeplan

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Norsk

Timeplan

 Timeplan

 Timeplan

-

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Samfunnsfag

Timeplan

-

-

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Spansk

Timeplan

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med Tysk

Timeplan

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid

Timeplan

Timeplan

Timeplan

-

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Timeplan

Kroppsøving og idrett, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Kunst og håndverk  (årsstudium)

Timeplan

 -

 -

-

Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Matematikk, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Matematikk 1

Timeplan

 -

 -

-

Matematikk 2

Timeplan

 -

 -

-

Musikk, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Naturfag, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Naturfag 1

Timeplan

-

-

-

Naturfag 2

Timeplan

- - -

Norsk årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Norsk 1

Timeplan

 -

-

Norsk 2

Timeplan

 -

-

Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)

Timeplan

-

-

-

Religion, livssyn og etikk  (årsstudium)

Timeplan

 -

 -

-

Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng)

Timeplan

 -

 -

-

Samfunnsfag, årsstudium

Timeplan

 -

 -

-

Følgende lenker viser romreservasjoner for de neste 24 timer. Oppdateres hvert 5. minutt dersom du lar siden stå åpen: