Møteplan, Avdeling for IT, vår 2018

Allmøter/Personalmøter, rom D1-053:
Dato Klokkeslett
Torsdag 15. februar  kl. 14.15
Torsdag 22. mars kl. 14.15
Torsdag 3. mai kl. 14.15
Torsdag 21. juni kl. 14.15
Avdelingsstyremøter, rom D1-038:
Torsdag 25. januar kl. 14.15
Torsdag 8. mars kl. 14.15
Torsdag 19. april kl. 14.15
Torsdag 14. juni kl. 14.15
IDF-møter: Haralds kontor
Onsdag 24. januar kl. 12.00 - 13.00
Tirsdag 6. mars kl. 12.30 - 13.30
Tirsdag 17. april kl. 12.00 - 13.00
Tirsdag 12. juni kl. 12.00 - 13.00
Utdanningskvalitetsutvalget, lokalt, rom D1-038:
Torsdag 18. januar kl. 14.15 - 16.00
Torsdag 15. mars kl. 14.15 - 16.00
Torsdag 7. juni kl. 14.15 - 16.00
FoU-utvalget, lokalt, rom D1-038:
Mandag kl 12.15 - 14.00
Mandag kl 12.15 - 14.00
Mandag kl 12.15 - 14.00